Administratie

Ontzorgen is wat ons drijft wat betreft jouw bedrijfsadministratie. Terwijl jij als ondernemer je volledig kunt storten op andere zaken binnen jouw bedrijf, verwerken wij je administratie zorgvuldig en efficiënt. Met als resultaat: financieel voordeel en tijdwinst.

Net dat beetje meer.

Wij verzorgen de administratie voor alle ondernemers, van zzp’ers tot zowel kleine als grote bedrijven. Onze aanpak is persoonlijk en helder. Ons aanbod is gericht op jouw behoeftes.

Wij zorgen ervoor dat je snel en goed geïnformeerd bent over de resultaten van jouw onderneming.

Ook leggen wij onze klanten op deskundige wijze financiële keuzes voor en vinden wij het geen probleem om uitgebreid toelichting te geven op cijfers wanneer dit gewenst is.

Wat houdt boekhouding in voor de ondernemer?

 • Er wordt maandelijks inzicht gegeven in de ontwikkeling van jouw bedrijfsresultaten;
 • Bedragen die gereserveerd moeten worden voor de af te dragen btw worden tijdig bekend gemaakt;
 • Als ondernemer kun je beslissingen nemen ten aanzien van je bedrijfsstrategie op basis van resultaten.

Je kunt op ons rekenen!

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een mondelinge toelichting op het verstrekken van administratieve gegevens voor de boekhouding;
 • Controle op de door jouw ingeleverde administratieve gegevens;
 • Maandelijkse verwerking van jouw administratieve gegevens in de boekhouding;
 • Maandelijkse rapportage en toelichting over de ontwikkeling van jouw bedrijfsresultaten;
 • Maandelijkse informatie over de te reserveren btw die moet worden afgedragen;
 • Gratis maandelijks advies op basis van jouw bedrijfsresultaten;
 • Tijdige opgave van de btw aan de belastingdienst;
 • Het opmaken van de jaarrekening bestaande uit de balans en de verlies-en winstrekening.