Samenwerken maakt je sterk!

Soms is het voor jou of een naaste niet meer mogelijk om de financiële huishouding goed te regelen.

Ook kan het door leeftijd of psychische problemen voorkomen dat het niet meer verantwoord is dat iemand zijn of haar geldzaken in eigen beheer doet. Dan is het tijd voor Kerff Financieel. 

Bewindvoering wordt via de rechtbank aangevraagd. Daarna worden je financiële zaken beheerd en bepaald door de bewindvoerder. Dit kan jou of een naaste helpen om controle te krijgen en te behouden over alle inkomsten en uitgaven. Het is een traject dat intensief samen wordt aangegaan.

Bewindvoering bij Kerff

Bij bewindvoering nemen wij het totale financiële beheer over. Dit betekent dat al je inkomsten bij ons binnenkomen. Wij betalen daarvan de vaste lasten en bepalen het leefgeld. Je mag en kan dan zelf geen geld meer uitgeven zonder toestemming van je bewindvoerder. Onze bewindvoerders regelen dan ook de praktische zaken, zoals het verzorgen van je belastingaangifte of het aanvragen van bijstand en huurtoeslag.

Wie doet de bewindvoering?
Bewindvoering wordt altijd aangevraagd via de rechtbank. Je mag altijd zelf aangeven wie je bewindvoerder wordt. Dit is ook belangrijk want het is een traject dat je intensief samen gaat doorlopen. Met Kerff Financieel gebeurt dit altijd persoonlijk, duidelijk en met vertrouwen.

Wat zijn de regels?

Als het aankomt op bewindvoering gelden er strenge regels, het is immers een wettelijke maatregel. Bewindvoering kan tijdelijk zijn of voor altijd. De bewindvoerder moet één keer per jaar (en aan het einde van de bewindvoering) verantwoording afleggen aan de kantonrechter. De bewindvoerder moet dan bewijsstukken aanleveren waaruit duidelijk blijkt wat er allemaal geregeld is op het gebied van inkomsten en uitgaven. Er vindt dus altijd onafhankelijk controle plaats.

Bekijk hier het werkproces of check hier de tarieven.