Samenwerken maakt je sterk!

Kerff Administratie Consulenten biedt ondernemers de mogelijkheid aan om de loonadministratie bij te houden. Ook kunnen wij je desgewenst uitgebreid advies en ondersteuning verlenen ten aanzien van jouw bedrijfsvoering.

Samenwerken maakt je sterk!

Kerff biedt ondernemers de mogelijkheid aan om de loonadministratie bij te houden. Je moet namelijk loonadministratie gaan bijhouden als je één of meer medewerkers in dienst hebt. Uiteraard moet deze administratie volgens de Belastingdienst aan een aantal voorwaarden voldoen. Hierbij moet je denken aan verschillende formulieren en het maken van diverse berekeningen, zoals de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave. Al deze formulieren zijn van belang om het loon en verschuldigde bedrag te berekenen.  Ook kunnen wij desgewenst uitgebreid advies en ondersteuning verlenen ten aanzien van jouw bedrijfsvoering.

Bij loonadministratie kun je denken aan:

  • Maandelijkse loonbriefjes;
  • Overzichten loonkosten;
  • Aangiften Loonbelasting;
  • Jaaropgaven;
  • Onkostenvergoeding;
  • Aanmelding ziekenfonds / sociaalverzekeringen.

Wij kijken graag samen naar de beste overweging voor jouw bedrijf.