Samenwerken maakt je sterk!

Er bestaat ook een mogelijkheid om de aangifte door ons kantoor te laten maken nadat je alle benodigde stukken in kopie naar ons toe hebt gestuurd. Voor de benodigde stukken die je naar ons toe moet sturen verwijzen we je naar het overzicht.

Samenwerken maakt je sterk!

Je dient als eerste het aangifte biljet ondertekend van jou en je partner naar ons toe te sturen, met benodigde kopieën van de bijlagen. Indien jouw adres niet overeenkomt met het adres op de het aangifteformulier dien je het juiste adres aan ons door te geven. Belangrijk is het om je telefoonnummer en indien mogelijk e-mail adres aan ons mee te delen, als er vragen zijn van onze kant kunnen wij contact met je opnemen.

Tevens verzoeken wij je de volledige gezinssamenstelling te beschrijven inclusief de geboorte data en burgerservicenummers.

Zodra de aangifte plus de gekopieerde stukken bij ons binnen zijn krijg je van ons een factuur gestuurd. Na ontvangst van de betaling zal de aangifte geheel verzorgd worden en krijg je een kopie van de aangifte thuis gestuurd.

Voor mensen die binnen de regio Zuid-Limburg vallen bestaat de mogelijkheid om de aangifte bij hun thuis te laten invullen. Als je gebruik wilt maken van onze service aan huis dan dien je tijdig een afspraak maken. De eerste afspraken worden al gemaakt midden december in het oude jaar.

Voor enkele korte vragen voor het invullen van je aangifte kun je ook per mail contact met ons opnemen. Korte vragen worden hier binnen +/- 3 werkdaggen beantwoord, afhankelijk van de drukte.