Samenwerken maakt je sterk!

Als startende ondernemer begin je aan een grote uitdaging waar vaak al jaren over nagedacht is. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het perfectioneren van het product of de dienst en natuurlijk het werven van nieuwe opdrachtgevers en personeel.

Samenwerken maakt je sterk!

Slimme starters schrijven een ondernemersplan waarin alle ambities en doelstellingen staan beschreven. Dat geldt ook voor de financiële kant van het avontuur, zoals een begroting en een verwachting ten aanzien van het bedrijfsresultaat. Op die manier ontstaat een helder beeld van de haalbaarheid van de onderneming. Niet alleen voor de ondernemer zelf, maar ook voor kredietvertrekkers zoals de bank. Met name voor deze laatste is een goede financiële onderbouwing van het plan essentieel, omdat op basis daarvan een eventuele financiering wordt verstrekt.

Als in het zakelijke avontuur muziek zit en je wil groeien, groeit Kerff graag met je mee. Niet alleen omdat wij de ‘ins en outs’ van jouw zaak dan al goed kennen, maar ook omdat we je graag adviseren om jouw groeiende bedrijf in goede financiële banen te leiden. De keuze voor een andere rechtsvorm, bijvoorbeeld van Eenmanszaak naar B.V., of van freelancer naar V.O.F., speelt dan vaak een rol.

Wij ondersteunen je onder andere in de volgende zaken:

  • Wat voor bedrijf begin ik;
  • Moet ik een vestigingsvergunning hebben;
  • Ga ik een ondernemingsplan maken;
  • Wat wordt de naam van mijn bedrijf;
  • Welke rechtsvorm moet ik kiezen voor mijn bedrijf;
  • Heb ik personeel nodig;
  • En nog veel meer…