Formulier

Autowijziging


Bezig met versturen

* De reeds op de polis aanwezige aanvullende dekkingen blijven gehandhaafd. Indien u deze dekking(en) wilt wijzigen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

! In de meeste gevallen alleen mogelijk voor voertuigen jonger dan 10 jaar. Wilt u hiervan afwijken neem dan kunt u met ons contact opnemen.

** Indien het oude voertuig nog niet is verkocht kunt u ervoor kiezen deze gedurende maximaal 14 dagen in dekking te houden. Gedurende deze periode is er uitsluitend W.A. dekking voor het oude voertuig. Indien het voertuig na 14 dagen nog steeds niet is verkocht wordt er een nieuwe polis afgegeven. Na verkoop van het voertuig dient u een kopie van het vrijwaringbewijs op te sturen naar Kerff Assurantie Consulenten, 6462 BW te Kerkrade of per mail : info@kerff.com.

*** Bij schorsing dient u altijd een kopie van het vrijwaringbewijs op te sturen naar Kerff Assurantie Consulenten, 6462 BW te Kerkrade of per mail : info@kerff.com. Zonder vrijwaringbewijs kan de verzekering niet worden geschorst.

Beëindiging verzekering
Verkoop van het verzekerde object is geen reden om de polis te beëindigen. U kunt wel de polis schorsen en vervolgens beëindigen per einddatum, hiervoor dient u ons een schriftelijk ondertekend verzoek tot opzegging te sturen in orgineel. Het eventuele restant aan premies wordt aan u gerestitueerd.

Bij beëindiging dient u altijd een kopie van het vrijwaringbewijs op te sturen naar Kerff Assurantie Consulenten, 6462 BW te Kerkrade of per mail : info@kerff.com. Zonder vrijwaringbewijs kan de verzekering niet worden beëindigd.